Thể loại
Chưa được phân loại

SalaMala_Blog

Ở Senegal nếu một số người nói Sala Mala Kum, bạn sẽ trả lời Mala Kum Salam. Tôi tự nghĩ rằng điều này thật là…. Thôi…. Âm nhạc và… .. điều này dẫn đến bài hát “The Sala Mala”. Oh Yeh ……… Tôi đã bỏ qua đoạn tôi gặp một cô gái xinh đẹp người Senegal…. và Gửi nhận xét của bạn na-dega-da-diga-nega-nega-nega-na dega-da-diga bằng liên kết bên dưới: